Blog

Dizajne të qëndrueshme: Një udhëzues për zgjedhjen e materialeve

Dizajne të qëndrueshme: Një udhëzues për zgjedhjen e materialeve Thumbnail

Asnjëherë më parë, çështja mjedisore nuk ka qenë kaq e rëndësishme, kryesisht për shkak të ndotjes së shkaktuar nga qeniet njerëzore, dhe ndikimit të saj pasues në ndryshimin e klimës.

Prandaj, sfida për botën e arkitekturës është pikërisht të mendojë dhe të zbatojë projekte të qëndrueshme urbane, veçanërisht për shkak se ndikimi mjedisor i sektorit të ndërtimit përbën afërsisht 35% të konsumit të energjisë në botë dhe rreth 40% të emetimeve të CO2.

 

Kjo është ajo ku ndërtesa e gjelbër hyn në lojë, domethënë ndërtimi i një objekti mbi parimet e qëndrueshmërisë së mjedisit dhe zgjedhja e eko-materialeve nga burime të rinovueshme.

 

Kur vlerësoni materiale të tilla, duhet të merrni në konsideratë tërë ciklin e tyre të jetës nga prodhimi, përdorimi, deri në largimin e materialit, dhe të llogaritni të gjitha efektet që këto faza individuale mund të kenë në mjedis. Për këtë arsye, edhe materialet jo të rinovueshme ndonjëherë mund të klasifikohen si eko-qëndrueshme, me kusht që ato të kenë kaluar një proces efikas të prodhimit, nga një perspektivë e konsumit të energjisë.

 

Ekzistojnë tri kërkesa themelore që një material të klasifikohet si i qëndrueshëm:

 

1) prodhohet duke përdorur procese efikase dhe me shkarkime minimale ndotëse;

 

2) mosekzistimi i emetimeve të dëmshme në përdorim;

 

3) jetë të gjatë dhe riciklueshmëri në kohën e largimit.

 

Prandaj, do të thotë që në objektin e gjelbër është e rëndësishme të zgjidhni materiale që nuk janë të substancave toksike ose në bazë të aftësisë së tyre për të izoluar ose thithur nxehtësinë, ose për higroskopinë e tyre.

 

Materialet më të përdorura në objektin e gjelbër janë druri, tapa, fibrat celuloze, betoni dhe blloqet prej balte të zgjeruara dhe blloqe prej druri dhe betoni.

 

Ndërsa materialet më inovative për ndërtimin bio janë miceli i kërpudhave dhe leshi i deleve që përdoren si izolim, gur gëlqerorë të ricikluar, panele kashte të thata dhe fibra jute, liri ose kërpi.

 

Edhe pllakat prej gres porcelani mund të klasifikohen si një material i qëndrueshëm, veçanërisht kur ekziston një përqindje e lartë e materialit të ricikluar në prodhimin e tij (kjo mund të tejkalojë 70%). Shtoji kësaj edhe cilësitë e tij të rëndësishme të rezistencës ndaj zjarrit, papërshkueshmërisë ndaj ujit, pandryshueshmërisë me kalimin e kohës që e bëjnë atë një material të qëndrueshëm, me një cikël jetësor më të qëndrueshëm sesa materialet e tjera të dyshemesë si qilimi, linoleumi, mermeri, parketi ose rrëshira. Në ditët e sotme përdoret gjithashtu për pultet e kuzhinës falë faktit se nuk lirohen gazra të dëmshme kur ekspozohen ndaj burimeve të nxehtësisë.

 

Produktet ideale për t’u përdorur janë ato të çertifikuara Ecolabel: ky akreditim evropian, në të vërtetë, garanton që materiali të ketë një ndikim të zvogëluar mjedisor. Në të njëjtën mënyrë, është mirë të burosh nga kompani që mburren me prodhimin eko-të qëndrueshëm: një tregues i mirë është anëtarësimi në Këshillin e Ndërtimit të Gjelbër të Sh.B.A (USGBC) shoqata më e madhe ndërkombëtare e qëndrueshmërisë së ndërtesave.

Ndërtesë me ndikim zero në zemër të Milanos

Qëndrueshmëria ne projekte

 

Torre Vigentina në Corso Porta Vigentina në Milano ishte projektuar të ishte një ndërtesë me zero ndikim mjedisor. Kur zgjidhni materialet, ato që janë më eko-qëndrueshme, me origjinë natyrore dhe të riciklueshme, ishin të preferuara. U miratuan gjithashtu zgjidhje ndërtimi, të hartuara për të përmirësuar performancën e energjisë së ndërtesës.

 

Sa i përket performancës së energjisë, fasada e ventiluar e bërë me pllaka të mëdha prej gresi porcelani me efekt çimento nga Magnum Oversize ka rezultuar shumë e efektshëm. Pllakat prej gres porcelani të zgjedhura në këtë projekt, si për fasadën ashtu edhe për dyshemetë e brendshme dhe tarracat, kanë çertifikime të ndryshme eko-qëndrueshmërie: CE, GREENGRUARD dhe LEED.

Porta Vigentina, Milano

Arritja e “ndërtesës me energji gati zero” duhet të jetë qëllimi i çdo dizajni të ri, duke filluar nga ndërtesa individuale e deri në mjedisin më të gjerë urban. Zgjedhjet e planifikimit të qytetit luajnë një rol të rëndësishëm në hapjen e rrugës për një të ardhme të qëndrueshme.

Florim udhëheq në qëndrueshmëri

Falë përqendrimit të saj në çështje të tilla si mjedisi dhe eko-qëndrueshmëria, Florim është kompania e parë industriale e qeramikës në botë që mori certifikimin e rëndësishëm UNI EN ISO 50001. Çertifikimi UNI EN ISO 14001 u mor më vonë për menaxhimin e mjedisit, së bashku me njohje të ndryshme të tjera që vërtetojnë prirjen e gjelbër të kompanisë sonë dhe qëndrueshmërinë e të gjitha produkteve tona.

0
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping