Blog

Avantazhet e fasadave të ventiluara: Kur dhe si duhet të përdoren

Avantazhet e fasadave të  ventiluara: Kur dhe si duhet të përdoren Thumbnail

Marrëdhënia midis njerëzve dhe arkitekturës materializohet në radhë të parë në interpretimin e elementeve sipërfaqësore të cilat kanë një përgjegjësi të rëndë komunikuese dhe përfaqësuese ndaj shoqërisë, e cila i sheh ato nga jashtë. Përgjatë historisë, rëndësia e mbulesës arkitektonike është trajtuar sipas deklinimeve të ndryshme. Nëse, gjatë epokës moderne, transparenca dhe demokratizimi i hapësirës kanë qenë përparësia e hulumtimeve kompozicionale, sot kriteret kryesore për zgjedhjen e teknikave të veshjes së fasadave janë të lidhura me nevojën për të krijuar objekte me cilësi të lartë estetike, efikase, funksionale dhe që përfaqësojnë më së miri projektuesit dhe idetë e tyre kompozicionale.

Energji e qëndrueshme

Kostot e lidhura me klimatizimin e hapësirave të brendshme përbëjnë pjesën më të madhe të konsumit të energjisë së një ndërtese. Rritja e efikasitetit të energjisë është një interes i përbashkët midis kombeve në një nivel global, të cilët, me kalimin e viteve, kanë krijuar rregullore për të zvogëluar humbjen e energjisë nga ndërtesat. Nga kjo rrjedh se veshja e jashtme, dhe në veçanti fasadat, marrin një rol kritik nga pikëpamja e qëndrueshmërisë duke mundësuar një ulje të konsiderueshme të energjisë dhe një rritje të rehatisë termike dhe mirëqenies më të madhe rezidenciale në hapësirat e brendshme.

Fasadat e ventiluara

Fasadat e ventiluara të kompletuara me pllaka prej porcelani Florim, janë një lloj veshjeje e rekomanduar veçanërisht për arritjen e performancës së lartë teknike dhe energjetike, si për ndërtimet e reja, ashtu edhe për rizhvillimet, për ndërtesat publike dhe private. Falë këtij konstruksioni të veçantë teknik, sipërfaqja e veshjes mbetet e ndarë nga muri, duke bërë të mundur rrjedhën e vazhdueshme të ajrit që çon në përfitime të konsiderueshme në drejtim të frymëmarrjes dhe një ulje të ngarkesës termike. Në mënyrë të veçantë, fasadat e ventiluara duke përdorur pllaka prej porcelani kombinojnë performancën e lartë termike të sistemit me cilësi estetike, funksionalitet, lehtësi dhe forcë.

 

Avantazhet e fasadave ventiluese

 

Izolim. Hapësira e krijuar midis murit të jashtëm dhe mveshjes së fasadës së ventiluar, përveç që lejon futjen e një shtrese të vazhdueshme të materialit izolues (duke eliminuar kështu urat termike) dhe krijimin e një hapësire teknike për futjen e instalimeve dhe kanaleve, rezulton në krijimin e rrymave të konvekcionit që çojnë në avantazhe të dukshme për objektin dhe ata që jetojnë në të. Duke rritur izolimin e përgjithshëm (përfshirë akustikën) e ndërtesës, sistemi i ajrit të ventiluar kontribuon në shfrytëzimin e plotë të inercisë termike të mureve, duke zvogëluar kështu fluksin e nxehtësisë të lidhur me rrezatimin diellor gjatë verës dhe, në dimër, duke zvogëluar humbjen e sipërfaqes të lidhur ndaj veprimit të ujit dhe erës.

 

Shëndeti. Prania e xhepave të ajrit dhe sistemi i instalimit të thatë (pa përdorimin e ngjitësve) lehtëson frymëmarrjen e tullave, duke e bërë ajrin në hapësirat e brendshme më të shëndetshëm dhe parandalon formimin e mykut dhe lagështisë, që zakonisht i atribuohet sipërfaqes së ulët të një ndërtese.

 

Forcë. Sipërfaqja e një fasade të ventiluar shkon mbi strukturën mbajtëse, duke krijuar një shtresë të dyfishtë të veshjës, e cila mbron tullat nga ekspozimi
ndaj elementëve, duke ulur kostot e mirëmbajtjes.

 

Ristrukturimi. Zbatimi i pasëm i sistemit dhe prania e një ndarje teknike bëjnë që fasadat e ventiluara veçanërisht të përshtatshme dhe të vlerësuara në
rinovimin e ndërtesave: si dhe përmirësimi i performancës energjetike të ndërtesës mundëson transferimin e disa instalimeve nga brendësia në pjesën e jashtme të ndërtesës, thjeshtimi i monitorimit dhe mirëmbajtjes pa nevojën për të riparuar sipërfaqet ekzistuese dhe suva.

 

Vazhdimësia estetike. Sistemi i fiksimit me të cilin panelet e jashtme të fasadës së ventiluar mund të varen në punimet rrethuese të tullave, ofrojnë
mundësinë e afrimit të komponentëve të veshjes, duke krijuar një sipërfaqe uniforme, ku materiali mund të aplikohet pa ndërprerje.

Pllaka prej porcelani

Shtresa e jashtme e fasadës së ventiluar – mbështjellësi – kryen funksionin e dyfishtë të mbrojtjes së ndërtesës – trupit – nga agjentët atmosferikë, por edhe të ekspozimit të vetes si një sipërfaqe të pajisur me cilësi estetike të përcaktuara mirë, duke e paraqitur veten si fytyra e vërtetë e ndërtesës. Përdorimi i pllakave prej porcelani si një material i mveshjes zbulohet, në këtë kuptim, të vlerësohet veçanërisht për shkak të gamës së gjerë të madhësive, dekoratave estetike dhe përfundimeve që ai ka për të ofruar dhe për karakteristikat e tij fizike.

Fasada e ventiluar e dizajnuar nga Studio Centimetroquadro - Monza (IT)

Pllaka prej porcelani, në të gjitha madhësitë e saj, u ofron projektuesve një shkallë të lartë lirie në shprehjen e motivit të hapësirës në fasadë. Fasadat e ventiluar nga porcelani ndihmojnë në ri-interpretimin e marrëdhënies midis veshjes dhe strukturës në një çelës bashkëkohor, midis trupit dhe mbështjellësit të një ndërtese, pa sakrifikuar avantazhet që sjell përdorimi i një materiali kaq kompakt qeramik (rezistencë e lartë mekanike ndaj shokut termik, papërshkueshmëria, paprekshmëria, rezistenca e ngjyrave në rrezet e diellit, sulmet kimike dhe smogu, butësia dhe punueshmëria, mirëmbajtja dhe qëndrueshmëria e kufizuar).

Aplikimi i pllakave nga gres porcelani në fasadën e një Hoteli në Ancona (IT)

0
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping