Blog

Mjedisi jeshil nga Florim

Mjedisi jeshil nga Florim Thumbnail

Made in Florim është një garanci e sigurisë, inovacionit dhe respektimit të mjedisit. Pllakat prej gres porcelani nga Florim prodhohen në vende të sigurta dhe në kushte etike të qëndrueshme. Nga praktikat më të mira rreth zvogëlimit të përdorimit të letrës në zyre, e deri te përdorimi i automjeteve elektrike për transportin e materialeve, deri te strategjitë më komplekse të kursimit të energjisë, Florim ka bërë menaxhimin e saktë të politikave mjedisore një nga qëllimet kryesore të tij strategjike.

Statistikat e gjelbërta të Florim:

 • Panele fotovoltaike 45,000 m2
 • 2 instalime ko-gjeneruese
 • Ulje 10,573-ton në emetimet e CO2
 • 96.5 GW të energjisë së vetë-gjeneruar
 • Riciklimi 100% i ujërave të zeza
 • Rimëkëmbja 100% e mbetjeve industriale
 • Deri në 100% të energjisë së konsumuar është vetë-prodhuar
 • 4 lloje të çertifikimeve mjedisore
 • 2 çertifikata prestigjioze (ISO 14001 dhe 50001)

Menaxhimi i energjisë

Në sektorin e qeramikës, konsumi i energjisë në prodhim është padyshim i lartë, dhe kjo ndikon në tokën përreth bimëve prodhuese si dhe mjedisin në përgjithësi. Në fabrikat e saj, Florim merr përsipër të zvogëlojë konsumin e energjisë: falë dy impianteve të reja të ko-gjenerimit dhe 45,000 m2 të paneleve fotovoltaike, kompania ishte në gjendje të vetë-prodhojë 96.5 GW-orë energji elektrike vetëm në 2018, ekuivalente me konsumin vjetor të 42,000 shtëpive! E gjithë kjo, ndërsa kursen 10.573 tonë emisione të CO2.

Menaxhimi i mjedisit

Florim është i orientuar fort drejt zvogëlimit të ndikimit mjedisor të prodhimit të tij. Kjo ka qenë dhe vazhdon të jetë e mundur falë angazhimit të laboratorëve të saj kërkimore, punonjësve dhe investimeve të vazhdueshme. Në 6 vitet e fundit, kompania ka investuar mbi 40 milion € në mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve. Nga sistemi i ri fotovoltaik e deri te proceset e reja për rikuperimin e mbeturinave, kompania ka arritur të përmbajë konsumin e saj përkundër zgjerimit të prodhimit të saj në Itali. Le të shohim se si e gjithë kjo është e mundur.

 

Riciklimi i mbetjeve 100% në mjedis

 

Florim rikuperon dhe optimizon të gjitha mbeturinat e pllakave të papërpunuara, mbetjet e pluhurit nga filtrat dhe llumin nga uji i përdorur në përpunimin dhe ratifikimin e produkteve. Përveç kësaj, Florim është e angazhuar për rikuperimin e mbeturinave të prodhuara nga palët e treta. Asgjë nuk mbetet.

 

Riciklimi 100% i ujit të përdorur në prodhim

 

I njëjti parim vlen edhe për ujin. Në të vërtetë, ndikimet mjedisore të lidhura me shkarkimin e ujit mungojnë plotësisht, pasi të gjithë uji i përdorur në prodhim ripërdoret. Për të optimizuar përdorimin e burimeve ujore, Florim po eksperimenton me linja inovative të linjave të thata që lejojnë kompaninë të eliminojë fazën fizike / kimike të pastrimit të ujit të përdorur për prodhimin e materialit. Një rezervuar për mbledhjen e ujërave të shiut është ndërtuar gjithashtu në Fiorano. Ai rikuperon ujërat e shiut dhe e drejton atë për përdorim në procesin e prodhimit. Vetëm uji i destinuar për përdorim civil nuk është rikuperuar.

 

Hartimi i lëndëve të para

 

Për dallim nga materialet e tjera natyrore siç janë guri ose druri, prodhimi i pllakave prej gres porcelani “Made in Florim”, nuk ka ndonjë ndikim domethënës në biodiversitetin e zonës përreth, pasi kompania është e vendosur brenda rrethit qeramik të Fiorano Modenese, më shumë se 5 km nga zona më e afërt e mbrojtur, Salse di Nirano.

 

Sa i përket lëndëve të para për përzierje, furnizuesit e Florim janë përzgjedhur me shumë kujdes, ku të gjithë kërkohen të bashkëpunojnë me kompaninë në respektimin e plotë të ekosistemeve dhe biodiversitetit. Dhe kjo nuk është e gjitha, Florim gjithashtu ka një softuer të posaçëm për administrimin e informacionit mbi origjinën e të gjitha lëndëve të para (vendndodhja e guroreve, distanca nga fabrika, fletë teknike të të dhënave, etj).

Prodhimi me përgjegjësi

Siç kemi parë, “Made in Florim” do të thotë pasion, inovacion, angazhim i vazhdueshëm për përmirësim dhe përgjegjësi korporative ndaj energjisë dhe mjedisit. Për këto arsye, pllakat prej gres porcelani nga Florim kan marrë çmime dhe vërtetime të shumta ndër vite që dëshmojnë për respektimin e tij për rregulloret dhe mjedisin:

 

 • Shenja CE shpall konformitetin e produktit me sigurinë e konsumatorit. Certifikimi Ecolabel dëshmon për përputhshmëri me kriteret ekologjike dhe të performancës të
  vendosura në nivelin Evropian.
 • Materialet e Florim kontribuojnë në marrjen e pikave “LEED” që lejojnë të monitorohen nivelet e qëndrueshmërisë së projekteve.
 • Çertifikatat prestigjioze Greenguard dhe Greenguard Gold dëshmojnë se produktet tona nuk dëmtojnë cilësinë e ajrit dhe kundërveprojnë me ndotjen e brendshme të shkaktuar nga sistemet dhe materialet, duke i bërë ato të përshtatshme për aplikim në shkolla dhe ambiente të kujdesit shëndetësor.
 • Në vitin 2016, Florim mori çertifikimin AEO, i cili garanton nivelin më të lartë të besueshmërisë dhe korrektësisë doganore në tregtinë e huaj.
 • Çertifikimi i EU Ecolabel është një njohje që materialet cilësore prodhohen me ndikim të zvogëluar në mjedis.
 • Çertifikimi i NSF (National Sanitation Foundation) vërteton se të gjitha produktet janë të përshtatshme për t’u përdorur si sipërfaqe e ngurtë për zonat e spërkatjes.
 • Çertertifikimi HPD (Health Product Declaration) është një akreditim i SH.B.A.-së që ka karakteristika të ngjashme me fletën e të dhënave të sigurisë evropiane.

Certifikatat e përpunimit

Florim është prodhuesi i parë i qeramikës në botë që mori çertifikimin e UNI EN ISO 50001 për politikën e tij të menagjimit të energjisë. Kësaj i është shtuar UNI EN ISO 14001 për menagjimin e mjedisit dhe çertifikimin e menagjimit të cilësisë ISO 9001. Florim gjithashtu ka EPD (Deklaratën e Produkteve Mjedisore), një çertifikim ndërkombëtar që mat ndikimin mjedisor të produkteve të ndryshme, gjatë gjithë ciklit të tyre të jetës. Së fundmi, fabrika e re 4.0 në Fiorano Modenese është një nga ndërtesat e pakta në Itali të çertifikuar si klasa A +++: një rezultat i konfirmuar nga stafi teknik i autoriteteve Rajonale Emilia-Romagna.

0
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping