KREATIV

KREATIV është pikë tranzicioni mes të bukurës dhe racionales.Tensioni që krijohet në këtë zonë bën që ato të bashkëveprojnë për t'u shndërruar në habitat i cili influencon mënyrën e jeteses dhe zhvillon komunitetin ku vepron.